Privacy verklaring

Het is voor ons van groot belang om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Hierbij houden wij ons aan wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Huid- en Oedeemtherapie Schijndel, praktijk voor Huid- en oedeemtherapie (hierna te noemen Huid- en Oedeemtherapie Schijndel) kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huid- en Oedeemtherapie Schijndel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Huid- en Oedeemtherapie Schijndel verstrekt.

Huid- en Oedeemtherapie Schijndel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 •  Voor- en achternaam                          
 • Adresgegevens; adres, huisnummer, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Nummer zorgverzekering
 • Gegevens behandelend(huis)arts
 • IP-adres
 • Document nr./type van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • Uw medische gegevens
 • Foto’s van huidprobleem of lichaamsdeel
 • Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelaanvraag of machtiging

 Waarom Huid- en Oedeemtherapie Schijndel gegevens nodig heeft 
Huid- en Oedeemtherapie Schijndel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Huid- en Oedeemtherapie Schijndel uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

 Voor het leveren van verzekerde zorg is het afstaan van uw persoonlijke- en medische gegevens en verwijzing of machtiging  verplicht. In sommige gevallen kan de huidtherapeute (in samenspraak met u) uw huisarts of behandelend arts benaderen ter rapportage (terugkoppeling van behandeling) intercollegiaal overleg en/of casusbespreking.

Bewaren van gegevens
Huid- en Oedeemtherapie Schijndel bewaart uw persoons- en medische gegevens. Het is wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

 Delen van gegevens met anderen
Huid- en Oedeemtherapie Schijndel verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden (zorgverzekering, huisarts, (para)medische zorgverleners) indien u hiervoor toestemming geeft. Er moet een aanleiding zijn voor verstrekking van gegevens, uitvoering van huidtherapeutische zorg of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website en cookies
Op de website van Huid- en Oedeemtherapie Schijndel (www.huidtherapieschijndel.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer/telefoon/tablet en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website

Huid- en Oedeemtherapie Schijndel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het opnemen van contact met u, indien u ons hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame die aansluit bij uw belangstellingen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Geplaatste cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij uw bezoek aan onze website naar uw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw interesses (advertentiecookies);
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken (sociale media cookies).

Let op: de privacyverklaringen van derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

Analytische cookies
We maken gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen. De analytische cookie die wij hiervoor gebruiken is: Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Advertentie en Sociale media cookies
Naast bovengenoemde cookies maken wij gebruik van de volgende advertentiecookies, om uw online advertentieaanbod te verbeteren en om ons inzicht te geven in onze campagneprestaties: Facebook Pixel.

Cookie-instellingen
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Links naar andere websites
Op de website treft u links aan naar andere websites. Huid- en Oedeemtherapie Schijndel kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@huidtherapieschijndel.nl of naar onderstaand postadres.

Huid- en Oedeemtherapie Schijndel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligen
Huid- en Oedeemtherapie Schijndel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Huid- en Oedeemtherapie Schijndel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Huid- en Oedeemtherapie Schijndel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met A.T.P.M. Foley- Hermans op via info@huidtherapieschijndel.nl.

Contactgegevens
Huid- en Oedeemtherapie Schijndel
Huid- en oedeemtherapeute: A.T.P.M. Foley - Hermans
Telefoon: 06-36300512
E-mailadres: info@huidtherapieschijndel.nl

 Adres:
Gezondheidscentrum de Steeg
Steeg 6A
5482WN Schijndel

Lidnummer  Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten: 500997
Lidnummer Kwaliteitsregister Paramedici: 39912128788